Frómeta-Ávila, Maricely, Hospital General Docente “Dr. Agostinho Neto”, Guantánamo, Cuba